Thông tin đặt xe



Hành trình


Hình thức thuê

Trả xe tại điểm đón

Số chỗ

4791516293545

Ngày đi

Giờ nhận xe

Ngày về

Giờ trả xe

Xe 29 chỗ

Hyundai County 29 chỗ

Xem chi tiết | Đặt ngay