Car reservation information  Journeys


  Form of Rent

  Depart at the pick-up point

  Number of seats

  4791516293545

  Date of department

  Pick up the car

  Day on

  Time to return the car

  Car fleet management service

  Quản lý đội xe bao gồm quản lý xe thương mại như xe hơi, xe tải, cũng như các phương tiện đường sắt (toa tàu). Quản lý đội xe có thể bao gồm một loạt các chức năng, như bảo dưỡng xe, theo dõi, chẩn đoán & sửa chữa hư hỏng , quản lý lái xe, quản lý tốc độ, quản lý nhiên liệu, y tế và an toàn.

  Quản lý đội xe là một phương thức cho phép các công ty có hoạt động vận chuyển trong kinh doanh loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro liên quan đến phương tiện, nâng cao hiệu quả, năng suất, giảm chi phí vận chuyển và chi phí nhân sự của họ, 100% phù hợp với pháp. Phương thức này có thể thông qua một bộ phận quản lý đội xe của cty hoặc một nhà cung cấp quản lý thuê ngoài.

  Cty của bạn hoàn toàn không phải trả 01 đồng phí dịch vụ!

  Chúng tôi chúng tôi chỉ hưởng 50% chi phí tiết kiệm được trong quá trình quản lý đội xe theo thỏa thuận giữa hai bên.

  Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ hoặc email cho chúng tôi.


  FLEET CARS

  4 Seats

  Xem chi tiết | Book Now

  7 Seats

  Xem chi tiết | Book Now

  16 Seats

  Xem chi tiết | Book Now

  29 Seats

  Xem chi tiết | Book Now

  45 Seats

  Xem chi tiết | Book Now

  15 Seats

  Xem chi tiết | Book Now

  Thuê xe độc quyền

  Xem chi tiết | Book Now

  0908 32 46 46