Car reservation informationJourneys


Form of Rent

Depart at the pick-up point

Number of seats

4791516293545

Date of department

Pick up the car

Day on

Time to return the car

Car fleet management service

Quản lý đội xe bao gồm quản lý xe thương mại như xe hơi, xe tải, cũng như các phương tiện đường sắt (toa tàu). Quản lý đội xe có thể bao gồm một loạt các chức năng, như bảo dưỡng xe, theo dõi, chẩn đoán & sửa chữa hư hỏng , quản lý lái xe, quản lý tốc độ, quản lý nhiên liệu, y tế và an toàn.

Quản lý đội xe là một phương thức cho phép các công ty có hoạt động vận chuyển trong kinh doanh loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro liên quan đến phương tiện, nâng cao hiệu quả, năng suất, giảm chi phí vận chuyển và chi phí nhân sự của họ, 100% phù hợp với pháp. Phương thức này có thể thông qua một bộ phận quản lý đội xe của cty hoặc một nhà cung cấp quản lý thuê ngoài.

Cty của bạn hoàn toàn không phải trả 01 đồng phí dịch vụ!

Chúng tôi chúng tôi chỉ hưởng 50% chi phí tiết kiệm được trong quá trình quản lý đội xe theo thỏa thuận giữa hai bên.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ hoặc email cho chúng tôi.


FLEET CARS

4 Seats

Xem chi tiết | Book Now

7 Seats

Xem chi tiết | Book Now

16 Seats

Xem chi tiết | Book Now

29 Seats

Xem chi tiết | Book Now

45 Seats

Xem chi tiết | Book Now

15 Seats

Xem chi tiết | Book Now

0908 32 46 46